Använd ej @du.se i ditt användarnamn!
Please do not use @du.se in your username!

Meddelanden / Messages

PLANERAD HÄNDELSE - 2021-03-26 17:00

SV Play (Kaltura)

Under helgen den 26-28 mars uppgraderas högskolans mediasystem. Föreläsningar som publicerats via "My Media" i Learn eller på play.du.se kommer troligen drabbas av vissa driftstörningar. Har du planerat att ladda upp eller spela in media under denna tid via Play (Kaltura -My Media i Learn), så bör du vänta tills efter uppgraderingen. Observera att tillfälliga driftstörningarna även kan komma att påverka studenternas möjlighet att se vissa föreläsningar under denna period. Har du frågor om uppdateringen är du välkommen att ställa dem till support@du.se eller direkt i Supportcafét: https://du-se.zoom.us/j/9023778888 

PLANNED EVENT - 2021-03-26 17:00

EN Play (Kaltura)

During the weekend of March 26-28, the university's media system will be upgraded. Lectures published via "My Media" in Learn or on play.du.se are likely to experience some disruptions. If you plan to upload or record media during this time via Play (Kaltura -My Media in Learn), you should wait until after the upgrade. Please note that the temporary disruptions may also affect the students' ability to see certain lectures during this period. If you have questions about the update, you are welcome to ask them to support@du.se or directly in the Support Café: https://du-se.zoom.us/j/9023778888