Använd ej @du.se i ditt användarnamn!
Please do not use @du.se in your username!

Meddelanden / Messages

PLANERAD HÄNDELSE - 2021-02-26 23:00

SV Play (Kaltura)

Detta underhållsarbete har ställts in ------------ Under helgen från fredag 26/2 kl 23:00 till lördag 27/2 kl 12:00 behöver högskolans mediasystem uppgraderas. Under perioden kommer det inte gå att ladda upp nytt material till Play (Kaltura). Har du planerat att ladda upp eller spela in media under denna tid via "My Media" i Learn eller direkt från https://play.du.se/ behöver du göra det innan eller vänta tills efter uppgraderingen.

PLANNED EVENT - 2021-02-26 23:00

EN Play (Kaltura)

This maintenance has been cancelled ------------ During the weekend from Friday 26 February at 23:00 to Saturday 27 February at 12:00, the university's media system needs to be upgraded. During the period, it will not be possible to upload new material to Play (Kaltura). If you have planned to upload or record media during this time via "My Media" in Learn or directly from https://play.du.se/ you need to do so before or wait until after the upgrade.