Använd ej @du.se i ditt användarnamn!
Please do not use @du.se in your username!

Meddelanden / Messages

PLANERAD HÄNDELSE - 2019-09-23 17:00

SV www.du.se

Från kl. 17.00 på måndag kommer underhållsarbete att utföras på delar av vår webbplats. Det innebär att bl.a. Mina Sidor och intranätet (personalsidor) kommer att ligga nere. Startsidan www.du.se berörs inte. Arbetet beräknas vara klart senast kl. 19.00.

PLANNED EVENT - 2019-09-23 17:00

EN www.du.se

From 5.00 pm on monday there will be maintenance work on parts of our website. That will cause downtime for My Pages and the Staff pages. The start page www.du.se is not affected. The maintenance is estimated to be completed at 7.00 pm.