Använd ej @du.se i ditt användarnamn!
Please do not use @du.se in your username!

Meddelanden / Messages

SV Learn

Efter senaste versionsuppdateringen av Learn så går det tyvärr inte längre att logga in via webbläsaren Internet Explorer. De webbläsare vi kan rekommendera är Chrome, Firefox, Edge eller Safari. Vi beklagar detta och att vi inte kunnat meddela detta tidigare och vi hoppas att det inte ställer till allt för mycket besvär för er.

Uppdaterad 2019-02-08 15:42:04

SV Learn

After the latest software update of Learn, it is no longer possible to log in using the browser Internet Explorer. Please use Firefox, Google Chrome, Edge or Safari instead,and you should have no problems logging in. We regret that this change has been sudden and without warning and hope that it will not cause too much of an inconvenience.

Updated 2019-02-08 15:42:04