Använd ej @du.se i ditt användarnamn!
Please do not use @du.se in your username!

Meddelanden / Messages

PLANERAD HÄNDELSE - 2021-05-17 16:00

SV Övrigt

Planerat strömavbrott i hela Dalarna Science Park mellan 16:00 och 16:30 den 17/5. Inpassering ej möjlig. 

PLANNED EVENT - 2021-05-17 16:00

EN Misc