Använd ej @du.se i ditt användarnamn!
Please do not use @du.se in your username!

Meddelanden / Messages

PLANERAD HÄNDELSE - 2021-06-25 17:00

SV Play (Kaltura)

Under helgen den 25-27 juni uppgraderas högskolans mediasystem. Har du planerat att ladda upp eller spela in media under slutet av juni via Play (Kaltura/-My Media i Learn), så bör du vänta tills efter uppgraderingen. Observera att driftstörningarna även kan påverkar studenternas möjlighet att se vissa föreläsningar under denna period. Mer information finns på leverantörens hemsida: https://status.nordu.net/ Har du frågor om uppgraderingen är du välkommen att ställa dem till support@du.se eller direkt i Supportcafét: https://du-se.zoom.us/j/9023778888 

PLANNED EVENT - 2021-06-25 17:00

EN Play (Kaltura)

During the weekend of June 25-27, the university's media system will be upgraded. If you are planning to upload or record media at the end of June via Play (Kaltura/-My Media in Learn), you should wait until after the upgrade. Please note that the disruptions may also affect the students' ability to see certain lectures during this period. For more information, visit the supplier's website: https://status.nordu.net/ If you have questions about the upgrade, you are welcome to ask them to support@du.se or directly in the Support Café: https://du-se.zoom.us/j/9023778888