Använd ej @du.se i ditt användarnamn!
Please do not use @du.se in your username!

Meddelanden / Messages

PLANERAD HÄNDELSE - 2022-01-25 16:00

SV Telefoni

Den 25/1 kommer flera system inom telefonin att uppdateras, supportnumret 023-77 88 88 kommer därför att stänga kl 16:00. Supportcaféet har öppet som vanligt. Det kan även förekomma korta driftstörningar vid interna samtal inom Högskolan.

PLANNED EVENT - 2022-01-25 16:00

EN Telephony

On 25/1, several telephony systems will be updated, the support number 023-77 88 88 will therefore close at 16:00. The support café is open as usual. There may also be short disruptions to internal phone calls.