Använd ej @du.se i ditt användarnamn!
Please do not use @du.se in your username!

Meddelanden / Messages

PLANERAD HÄNDELSE - 2022-01-25 16:00

SV Telefoni

Den 25/1 kommer flera system inom telefonin att uppdateras, supportnumret 023-77 88 88 kommer därför att stänga kl 16:00. Supportcaféet har öppet som vanligt. Det kan även förekomma korta driftstörningar vid interna samtal inom Högskolan.

PLANNED EVENT - 2022-01-25 16:00

EN Telephony

On 25/1, several telephony systems will be updated, the support number 023-77 88 88 will therefore close at 16:00. The support café is open as usual. There may also be short disruptions to internal phone calls.

PLANERAD HÄNDELSE - 2022-01-28 22:00

SV Driftunderhåll av Play (Mediatjänsten i Learn)

Uppgradering av Mediatjänsten Play (Kaltura), helgen v 4 (28/1 kl 22.00 - 30/1 kl 09.00). Detta kan innebära en del störningar för dig som laddar upp eller tittar på föreläsningar via Learn/Play: https://learn.du.se/ultra/tools Kom ihåg att du alltid kan komma förbi Supportcaféet i Zoom eller ringa support på 023-77 88 88 om du behöver hjälp eller stöd.

PLANNED EVENT - 2022-01-28 22:00

EN Maintenance of Play (Media service in Learn)

Upgrade of the Media Service Play (Kaltura), from 28/1 22.00 until 30/1 09.00). This can cause some disruption for those uploading or watching lectures via Learn / Play: https://learn.du.se/ultra/tools Remember that you can always join the Support Café in Zoom or call support on 023-77 88 88 if you need help or support.