Använd ej @du.se i ditt användarnamn!
Please do not use @du.se in your username!

Meddelanden / Messages

SV Uppdatering Office / Acrobat

Just nu uppdateras Office och Adobe Acrobat automatiskt på våra datorer. För att dessa viktiga uppdateringar ska kunna genomföras krävs det att programmen avinstalleras på en del av våra datorer, främst de med äldre installationer.  Den senaste version av Office och Acrobat kommer att installeras automatistkt efter ett tag. Du behöver inte göra något aktivt. Läs här om vill veta hur du kan använda Office / Acrobat under tiden eller behöver hjälp: Mina Office/Adobe program har försvunnit? Vad gör jag?

Uppdaterad 2022-05-25 10:06:54

EN Update Office / Acrobat

Right now, Office and Adobe Acrobat are automatically updated on our computers. In order for these important updates to be carried out , it is required that the programs be uninstalled on some of our computers, mainly those with older installations.  The latest version of Office and Acrobat will be installed automatically after a while. You don't have to do anything. Read here if you want to know how to use Office/Acrobat in the mean time or need help: My Office/Adobe programs have disappeared? What do I do? 

Updated 2022-05-25 10:06:54