Använd ej @du.se i ditt användarnamn!
Please do not use @du.se in your username!

Meddelanden / Messages

SV Utskriftssystem

Utskriftssystemet för studenter ligger nere på Campus Borlänge för tillfället. Högskolan jobbar tillsammans med leverantören på en lösning. Vi återkommer när vi fått ett positivt besked.

Uppdaterad 2022-12-02 09:57:05

EN Printing

Updated 2022-12-02 09:57:05