Använd ej @du.se i ditt användarnamn!
Please do not use @du.se in your username!

Meddelanden / Messages

PLANERAD HÄNDELSE

SV 2016-10-01 07:00

På lördag den 1/10, med start kl 07:00, genomför vi ett planerat underhåll av Högskolans nätverk för att förbereda installation av nya SUNET-förbindelser (Internetaccess). Arbetet planeras vara slutfört innan kl 09:00, men vi reserverar oss för eventuella störningar även efter detta. Under arbetet kan störningar i alla våra system uppstå.

PLANNED EVENT

EN 2016-10-01 07:00

On Saturday, 1/10, starting at 7:00, we carry out a planned maintenance of the University's network to prepare for the installation of new SUNET connections (Internet access). The work is scheduled to be completed before 09:00, but we make reservation for possible disruptions after that. During the work, disruptions in all our systems can occur.