Använd ej @du.se i ditt användarnamn!
Please do not use @du.se in your username!

Meddelanden / Messages

SV Certifikatproblem Eduroam

På grund av ett problem hos vår certifikatleverantör tvingas vi byta ut ett stort antal certifikat i vår IT-infrastruktur. En konsekvens av detta är att enheter anslutna till vårt trådlösa nätverk Eduroam får problem! För Windowsdatorer innebär det i bästa fall bara att du behöver ansluta datorn till Eduroam igen och godkänna det nya certifikatet. För övriga enheter, såsom Android och IOS-enheter samt Mac'ar behövs en ny onboarding till nätet. I vissa fall kan du även behöva onboarda din Windowsdator på nytt. Instruktioner för onboarding: https://www.du.se/sv/hjalp/it-stod/tradlost-nat/

Uppdaterad 2020-07-08 12:57:03

EN Certificate problem Eduroam

Due to a problem at our certificate delivery partner we have been forced to update a large part of the issued certificates in our IT infrastructure. This is causing some problems for devices onboarded to our wireless network, Eduroam! For Windows computers you will probably only need to reconnect to Eduroam and confirm that you trust the new certificate. For other devices, like Android, IOS and Mac's a new onboard is required. Some Windows computers will probably also need to be onboarded again. Instructions for onboarding: https://www.du.se/sv/hjalp/it-stod/tradlost-nat/

Updated 2020-07-08 12:57:03